Svadba Domča+Vilko

prezentacny-Vilo+Dona

Ne, nebudem fotiť svadby a potom príde takáto petelica a ja do sekundy zabúdam koľko mám rokov a koľko ma s tým čaká doma roboty. A keď to odznie tak si človek uvedomí, že svadba kde ľudia trhajú parket počas prvej pesničky a aj počas dažďa nie je pravidlo. Ani zďaleka, ani široka. Vilko a Domča sú špeciálni ľudia a ja som rád, že ma do toho po dvoch rokoch opäť namočili, a že to bola jazda v skutku nevídaná. Tak nech je taký aj váš život.

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-002

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-003

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-019

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-024

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-033

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-035

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-038

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-049

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-059

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-060

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-067

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-079

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-083

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-092

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-094

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-096

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-102

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-105

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-108

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-115

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-117

20220604_Domca-Vilko-1-pripravy-120

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-002

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-004

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-006

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-011

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-025

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-042

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-053

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-061

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-069

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-073

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-086

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-088

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-090

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-094

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-114

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-117

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-128

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-135

20220604_Domca-Vilko-2-obrad-136

20220604_Domca-Vilko-3-raut-008

20220604_Domca-Vilko-3-raut-017

20220604_Domca-Vilko-3-raut-020

20220604_Domca-Vilko-3-raut-030

20220604_Domca-Vilko-3-raut-031

20220604_Domca-Vilko-3-raut-034

20220604_Domca-Vilko-3-raut-038

20220604_Domca-Vilko-3-raut-040

20220604_Domca-Vilko-3-raut-047

20220604_Domca-Vilko-3-raut-048

20220604_Domca-Vilko-3-raut-064

20220604_Domca-Vilko-3-raut-066

20220604_Domca-Vilko-3-raut-069

20220604_Domca-Vilko-3-raut-073

20220604_Domca-Vilko-3-raut-080

20220604_Domca-Vilko-3-raut-088

20220604_Domca-Vilko-3-raut-092

20220604_Domca-Vilko-3-raut-098

20220604_Domca-Vilko-3-raut-105

20220604_Domca-Vilko-3-raut-106

20220604_Domca-Vilko-3-raut-117

20220604_Domca-Vilko-3-raut-121

20220604_Domca-Vilko-3-raut-127

20220604_Domca-Vilko-3-raut-129

20220604_Domca-Vilko-3-raut-132

20220604_Domca-Vilko-3-raut-135

20220604_Domca-Vilko-3-raut-143

20220604_Domca-Vilko-3-raut-144

20220604_Domca-Vilko-3-raut-159

20220604_Domca-Vilko-3-raut-169

20220604_Domca-Vilko-3-raut-179

20220604_Domca-Vilko-3-raut-183

20220604_Domca-Vilko-3-raut-187

20220604_Domca-Vilko-3-raut-189

20220604_Domca-Vilko-3-raut-191

20220604_Domca-Vilko-3-raut-195

20220604_Domca-Vilko-3-raut-199

20220604_Domca-Vilko-3-raut-204

20220604_Domca-Vilko-3-raut-206

20220604_Domca-Vilko-3-raut-208

20220604_Domca-Vilko-3-raut-212

20220604_Domca-Vilko-3-raut-214

20220604_Domca-Vilko-3-raut-218

20220604_Domca-Vilko-4-luka-001

20220604_Domca-Vilko-4-luka-003

20220604_Domca-Vilko-4-luka-006

20220604_Domca-Vilko-4-luka-009

20220604_Domca-Vilko-4-luka-016

20220604_Domca-Vilko-4-luka-020

20220604_Domca-Vilko-4-luka-026

20220604_Domca-Vilko-4-luka-034

20220604_Domca-Vilko-4-luka-035

20220604_Domca-Vilko-4-luka-039

20220604_Domca-Vilko-4-luka-043

20220604_Domca-Vilko-4-luka-046

20220604_Domca-Vilko-4-luka-049

20220604_Domca-Vilko-4-luka-054

20220604_Domca-Vilko-4-luka-055

20220604_Domca-Vilko-4-luka-056

20220604_Domca-Vilko-4-luka-058

20220604_Domca-Vilko-4-luka-059

20220604_Domca-Vilko-4-luka-061

20220604_Domca-Vilko-4-luka-063

20220604_Domca-Vilko-4-luka-071

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-002

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-005

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-007

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-011

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-013

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-017

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-024

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-017

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-037

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-035

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-032

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-048

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-039

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-042

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-059

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-053

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-062

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-068

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-067

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-072

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-078

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-088

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-084

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-093

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-097

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-100

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-096

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-102

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-106

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-108

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-115

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-111

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-118

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-122

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-139

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-131

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-141

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-146

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-150

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-155

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-156

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-157

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-159

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-163

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-166

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-167

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-172

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-178

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-180

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-181

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-184

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-185

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-191

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-201

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-203

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-206

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-209

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-211

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-216

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-219

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-218

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-224

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-226

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-227

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-231

20220604_Domca-Vilko-5-zurka-230

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-238

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-240

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-242

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-244

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-246

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-248

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-249

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-250

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-260

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-263

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-267

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-271

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-268

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-277

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-278

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-285

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-288

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-293

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-300

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-301

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-303

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-306

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-308

20220605_Domca-Vilko-5-zurka-316

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Comments

comments