Svadba Saška+Radi

prezentacny-radi-saska

Energická svadba Sašky a Radiho, kde už od rána bolo jasné, že za tmy sa spať nepôjde. Z fotografického hľadiska prvá, kde som naplno využil pri tancovačke snooty na blesky do kontry. Ak Vám to nič nehovorí, tak neva. Je to len ďalšie kreatívne svietenie do repertoáru, ktorého keď dobre vypáli (doslova), tak sú z toho parádne momentky.

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-001

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-006

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-010

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-012

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-013

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-019

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-021

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-026

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-030

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-041

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-043

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-044

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-046

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-050

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-052

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-053

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-067

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-070

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-072

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-089

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-091

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-095

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-098

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-104

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-105

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-107

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-108

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-116

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-119

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-120

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-124

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-125

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-127

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-134

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-135

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-137

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-139

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-142

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-148

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-150

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-151

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-155

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-160

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-161

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-163

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-164

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-165

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-168

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-171

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-172

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-174

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-175

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-177

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-181

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-186

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-191

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-193

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-195

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-200

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-202

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-208

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-216

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-220

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-223

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-224

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-226

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-228

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-229

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-230

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-232

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-233

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-235

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-236

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-237

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-244

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-246

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-248

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-251

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-256

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-258

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-263

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-267

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-273

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-275

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-277

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-278

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-283

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-288

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-293

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-298

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-303

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-307

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-310

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-312

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-319

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-325

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-337

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-341

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-343

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-344

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-345

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-346

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-347

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-348

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-350

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-357

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-365

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-370

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-374

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-375

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-380

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-391

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-392

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-396

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-399

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-404

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-405

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-407

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-434

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-440

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-443

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-444

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-445

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-446

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-447

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-453

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-458

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-467

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-472

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-475

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-477

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-479

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-483

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-488

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-491

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-496

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-508

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-513

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-516

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-517

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-518

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-519

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-522

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-528

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-534

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-538

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-539

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-541

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-544

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-548

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-549

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-551

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-561

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-573

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-574

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-579

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-582

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-584

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-585

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-586

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-592

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-593

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-595

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-597

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-600

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-608

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-612

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-614

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-624

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-629

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-630

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-650

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-655

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-664

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-666

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-671

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-674

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-675

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-681

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-684

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-686

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-687

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-698

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-701

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-704

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-708

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-709

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-711

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-717

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-722

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-724

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-726

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-728

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-729

20170902_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-732

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-733

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-736

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-739

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-740

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-743

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-744

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-745

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-746

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-753

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-759

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-761

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-766

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-785

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-790

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-792

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-796

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-801

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-802

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-807

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-813

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-821

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-822

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-830

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-834

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-837

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-849

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-852

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-857

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-859

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-867

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-869

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-871

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-875

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-880

20170903_Svadba-Saska+Radi(byPospo)-881

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Comments

comments