Svadba Frfla+Peťo

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-136

V roku 2015 som sa opäť vrátil do Prešova ani druhú moju svadbu fotenú v tomto parádnom meste sme nezriešili aranžované na Kalvárii. Tak možno nabudúce. Pred objektívom mi stáli kamaráti a ako sa na východ patrí, tak žúrka to bola parádna. Z málo svadieb odchádzam za svetla :)

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-006

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-012

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-014

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-018

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-028

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-037

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-040

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-046

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-053

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-056

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-057

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-072

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-081

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-083

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-090

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-092

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-095

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-100

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-101

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-103

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-104

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-109

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-117

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-120

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-123

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-125

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-135

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-136

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-137

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-140

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-141

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-145

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-147

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-149

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-151

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-153

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-155

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-157

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-169

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-174

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-176

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-180

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-185

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-190

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-192

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-196

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-199

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-204

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-213

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-214

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-220

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-223

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-228

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-234

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-236

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-238

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-240

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-243

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-254

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-259

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-274

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-280

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-281

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-283

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-285

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-287

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-292

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-300

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-304

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-308

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-314

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-322

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-323

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-326

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-331

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-335

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-339

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-343

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-344

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-347

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-354

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-362

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-368

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-383

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-398

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-400

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-416

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-418

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-431

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-434

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-440

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-448

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-449

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-455

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-466

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-471

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-473

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-474

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-480

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-497

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-509

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-521

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-527

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-529

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-542

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-543

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-560

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-563

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-567

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-568

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-569

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-571

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-575

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-576

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-584

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-590

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-592

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-624

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-626

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-627

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-628

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-633

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-645

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-651

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-663

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-665

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-666

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-675

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-677

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-692

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-707

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-712

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-726

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-740

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-744

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-746

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-752

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-763

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-768

20150704_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-770

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-771

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-777

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-792

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-805

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-828

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-830

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-835

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-848

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-853

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-855

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-856

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-863

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-865

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-867

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-874

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-882

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-884

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-886

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-888

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-890

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-896

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-899

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-912

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-918

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-920

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-922

20150705_Svadba-Frfla+Peto(byPospo)-928

 

Save

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Comments

comments